Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja pn. „Podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej obszaru Lokalnej Grupy Działania Zakole Dolnej Wisły w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych” mająca na celu wzmocnienie kapitału społecznego poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej obszaru Lokalnej Grupy Działania Zakole Dolnej Wisły w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2.Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.