Ośrodek Edukacji Ekologiczno-Łowieckiej

Zakończyła się budowa nowoczesnego Ośrodka Edukacji Ekologiczno-Łowieckiej. Koło Łowieckie „Bażant” w Unisławiu otrzymało unijne dofinansowanie na tą inicjatywę. To ewenement na skalę kraju, aby myśliwi realizowali tak dużą inwestycję.

W piątek 6 listopada dokonano uroczystego otwarcia ośrodka. Zamiast czerwonej wstęgi zostały wypuszczone bażanty oraz inauguracyjna lekcja ekologiczna. Obiekt zaprezentowano zaproszonym gościom, wśród nich był przyszły senator Przemysław Termiński i marszałek województwa Piotr Całbecki. Nie zabrakło też przedstawicieli wielu organizacji łowieckich, samorządowców i szefów służb mundurowych. Obiekt został poświęcony, a zebranym wręczono okolicznościowe statuetki.

Ośrodek z tarasem widokowym, ścieżki edukacyjne, tablice informacyjne, plac zabaw powstały na terenie bazy myśliwskiej (obok oczyszczalni ścieków w Unisławiu), za kwotę 330 tyś zł z czego 85 procent to środki z funduszy unijnych. Cały projekt to koszt 400 tysięcy z czego 70 tysięcy złotych trafiło na wyposażenie, promocję projektu, obsługę i studium.

Swój wkład w tej inwestycji ma również gmina Unisław, która udostępniła myśliwym ok. 6 ha ziemi.

Ośrodek ma przybliżać wiedzę o przyrodzie i ekologii. Jedna ścieżka edukacyjna powstała obok oczyszczalni ścieków w Unisławiu, na terenie tzw. „remizy śródpolnej”. Są tam postawione tablice informacyjne, posadzone krzewy, kukurydza, zboże i inne rośliny, które pomogą zwierzynie przetrwać zimę. Na jej końcu powstał taras widokowy, z którego odwiedzający będą podziwiać zwierzynę oraz piękne widoki na pradolinę dolnej Wisły. Druga ścieżka znajduje się przy strzelnicy myśliwskiej, a tuż obok niej stoi nowy budynek.