Szkolenie z zakresu ochrony środowiska i zmian klimatycznych

Koło Bażant zrealizowało operację pt. „Podnoszenie wiedzy społeczności obszaru Lokalnej Grupy Działania Zakole Dolnej Wisy w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych”.

W ramach projektu przeszkolonych zostało 216 osób, podczas szkoleń wykorzystano innowacyjny sprzęt (m.in. noktowizor, termowizor).

Zorganizowanych zostało 18 szkoleń w tym: 12 szkoleń jednodniowych dla dzieci i młodzieży, 2 szkolenia dla dorosłych oraz  4 szkolenia dwudniowe dla dzieci i młodzieży.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *