All Events

Jeleń szlachetny – byki

Jeżeli początek okresu polowań przypada bezpośrednio po dniu lub dniach wolnych od pracy, okres ten rozpoczyna się pierwszego dnia wolnego od pracy. Jeżeli koniec okresu polowań przypada na dzień poprzedzający […]

Ptactwo

KŁ Bażant Lipowa 55 86-260 Unisław, Unisław